Thomas S. Clifton

Thomas S. Clifton

Danışman

Clifton, Uluslar Arası Ticari İşlemler konusunda yüksek lisans yapmış bir avukat olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm mahkemeler düzeyinde, yasal işlemlerde uzmanlaşmış bir avukat olarak, 26 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Cliffton, şu anda Kaliforniya'da San Francisco Körfezi Bölgesi’nde yaşamaktadır. Uzmanlık alanları, hem yerel hem de uluslararası düzeyde, büyük çaplı ticari davalar, hakemlik ve arabuluculuk, müzakereler, sözleşmeye dayalı anlaşmazlıklar konusunda danışmanlık ve tavsiyeler, toplu davalar, mevzuat danışmanlığı ve mükerrer sigorta davalarıdır. Clifton, Avusturya Salzburg'daki Uluslararası Arabuluculuk konulu 2017 Evrensel Seminerleri programında, konuk panel katılımcısıydı.
Çek Cumhuriyeti Brno’da Masyrk Üniversitesi’nde doğrudan yabancı yatırımcı sorunları ile ilgili davalar, Avrupa Hukuku, karşılaştırmalı hukuk ve uluslarası hukukun yapısı konularında dersler vermiştir. Clifton, sigorta uyuşmazlıkları ve mükerrer sigorta anlaşmazlıkları konusunda, sigorta komisyoncularını ve sigorta şirketlerini temsil eden bir yöntem geliştirdi. Bu alanda Clifton, hem mükerrer sigorta komisyoncularının hem de üçüncü şahıs yöneticilerinin sorumluluğunu kapsayan konularda, gerek yerel gerek uluslararası alanda, sigorta şirketlerini, mükerrer sigorta şirketlerine karşı temsil etmiştir. Clifton, federal mahkemelerden önce, hem California Bölge Mahkemesi hem de California Yüksek Mahkemesi düzeyinde, karışık sivil ve grup eylem anlaşmazlıklarını içeren savunma davalarında, California Eyaleti ve Ceza ve Rehabilitasyon Bakanlığı dahil olmak üzere, kamu kurumlarını temsil eden bir avukat olarak önemli tecrübelere sahiptir.
Sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar, ücret belirleme ve iş kanunlarına uygunluk ve genel ücret talepleri, üzerinde çalıştığı alanlar arasındadır. Ayrıca Clifton, avukatların, sigorta ve mükerrer sigorta komisyoncularının, gayrimenkul acentelerinin ve diğer lisanslı profesyonellerin yanısıra, orta ölçekli şirketlerin ve kar amacı gütmeyen şirketlerin sorumlu yöneticileri ve görevlileri de dâhil olmak üzere, müvekkillerini, her türlü mesleki dikkatsizlik / hata ve ihmal davalarında temsil etmiştir ve ilgili alanlarda uzmanlaşmıştır.