Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

Danışman

Profesör Bahtiyar Kahramanmaraş’ta doğdu. 1986 yılında Dicle Üniversitesi’nden mezun olarak, Yüksek lisans eğitiminden sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nden 1993 yılında, “Özel Hukuk Doktoru” ünvanını almıştır. Bahtiyar, Türkiye, Fransa ve Almanya’da kaynak araştırmaları yapmış uzman bir hukukçu ve araştırmacıdır. Yardımcı Doçent Doktor olarak Dicle ve Kocaeli Üniversiteleri’nde görev yaptıktan sonra, 2000 yılında “Doçent” ünvanı almıştır. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku Profesörü olarak görev alan Bahtiyar, 2014 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku Profesörü olarak görev yapmaktadır. Yeditepe Üniversitesi yanında, Bahçeşehir ve Kadir Has Üniversiteleri’nde de dersler vermektedir. Uzman Arabulucu, uzman tanık ve hukuk danışmanı olarak birçok davada görev almış ve yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkillerini temsil etmiştir. Ticaret Hukuku, Bankacılık Hukuku, Borçlar Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Tüketici’nin Korunması Hukuku alanlarında 9 adet kitabı ve 60 civarında makalesi yayınlanmıştır.
Yazmaktan ve seyahat etmekten hoşlanan Prof.Dr. Bahtiyar, Türkçe, Almanca ve İngilizce bilmektedir.