Constantin Eschlbock

Constantin Eschlbock

Danışman

Constantin Eschlböck, toplu vergilendirmeler ile ilgili davalar dâhil olmak üzere çok çeşitli davalarda taraflarca görevlendirilen bir tahkim avukatıdır. Viyana Kuralları'na göre sigorta davaları (hakem olarak görevlendirilmiştir); Uluslararası otomotiv endüstrisi anlaşmazlığı (ICC-Kuralları).
Eschlbock, ayrıca, uluslararası bir petrol endüstrisi anlaşmazlığında, LCIA-Kuralları uyarınca 2 milyar avroluk finansal hizmetler ihtilafında görevlendirilmiştir. (Londra Kraliyet Mahkemelerinde dava işlemleri sonrasında toplu hakem kararı şemsiyesi altında çözüme kavuşturuldu)
Constantin, Viyana’da Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Münazarası’nda ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Tahkim Münazarası’nda hakemler kurulunda yer alan bir hakem ve hukukçudur.
Constantin Eschlbock’e ait yayınlar şu şekildedir: Uluslararası Tahkim Anlayışı Yoluyla Yurtiçi Yasama Önlemlerini Yürürlükten Kaldırma, Avusturya Tahkim Yılları 2016;
Ermächtigungslose Billigkeitshipscheidung und der Aufhebungsgrund nach § 611 Abs 2 Z 3 ZPO, SchiedsVZ 2015, 131 (Avusturya yasa prosedürü kanunu uyarınca yetkisiz hakem tarafsızlığı kararlarının bir kenara bırakılması SchiedsVZ [Almanya'da tahkim hukuku dergisi] 2015, 131);
Anlaşmazlık Kurulları - ein heller werdender Stern am ADR-Himmel, ecolex 2013, 879
Anlaşmazlık Kurulları - a star becoming brighter in the ADR-sky ecolex. [iş hukuku dergisi] 2013, 879);
Privatbeteiligungsanschluss gem § 67 StPO wirkt bei behaupteter Schädigung wegen angeblicher Irreführung nicht verjährungshemmend, ZFR 2013, 250 (Bir davacı olarak, ceza davası sürecine katılmak, Avusturya medeni hukukuna göre sona erme süresi ve sonuçları, ZFR [mali piyasa hukuku dergisi] 2013, 250);
Schmied und Schmiedl – Über die Aufklärungspflicht der Bank betreffend die Konzession des vorgeschalteten Rechtsträgers, gleichzeitig eine Entgegnung auf G Graf in ecolex 2013, 313, ecolex 2013, 684 ( ticaret lisansı eksikliği durumlarında);
Arbitraton Act 1996 als lex arbitri, AnwBl 2012, 368; Neue ICC-Rules ab 1. 1. 2012 – Anpassungsbedarf für die Wiener Regeln?, AnwBl 2012, 10 (new ICC-Rules as of 1 January 2012 – Viyana Kuralları’nda yasa değişikliği gerekiyor mu?);
“Dispute Board als Weißer Ritter”, Wirtschaftsblatt, 5 Eylül 2012 (Toplu Haksızlık Davası’nda Beyaz Şövalye Olarak Uyuşmazlık İdaresi Kurulu);
“Caught in the Act by the Boiler Plate” – der UK Arbitraton Act 1996 als lex arbitri, AnwBl 2012, 368; Neue ICC-Rules ab 1. 1. 2012 – Anpassungsbedarf für die Wiener Regeln?, AnwBl 2012, 10 (Yeni ICC-Kuralları 1 Ocak 2012 – Viyana Kuralları’nda yasa değişikliği gerekiyor mu?).
Eschlbock, 2011-2013 yılları arasında Londra'da Arabuluculuk Dava Daireleri Enstitüsü’nde ve 2012-2013 yılları arasında Londra'daki Kalifiye Avukatlar Transfer Düzeni’nde eğitim almıştır. Yüksek lisans eğitimini 2002-2003 yılları arasında Avusturya Mali Analiz ve Varlık Yönetimi Derneği (ÖVFA) "CEFA" ile tamamlamıştır.
Londra'daki Uluslararası Uzlaşma ve Tahkim Münazarası Genel Sekreterliği’nde (FICA); Hakemli Dava Daireleri Enstitüsü’nde, çeşitli görevlerde bulunmuştur. Cenevre Uyuşmazlık Konseyi Federasyonu üyesi; Viyana Barosu Etik Kurulu üyesi ve Viyana Barosu üyesidir. Ayrıca Malta Krallığı Bağımsız Askeri Düzeni’nde gönüllü çalışmalar yapmıştır.
Anadili Almanca, akıcı olarak İngilizce ve Fransızca, orta derece Macarca konuşuyor.